Jedziemy na Babią

Babia Góra o porankuGeograficzne manewry naukowe Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP w Krakowie pod Babią Górą

 

Będzie to 2,5-dniowy wyjazd naukowy, w trakcie którego Członkowie SKNG UP przeprowadzą dwa badania terenowe w ramach działalności statutowej. Obejmować ono będzie miejscowości Skawica, Zawoja i Zubrzyca Górna / Jabłonka. Planowanym terminem wyjazdu są dni 13-15.10.2017r.

 

Opis projektu 1. – Zarządzanie szlakami turystycznymi z użyciem GIS

Oznakowanie szlaku oraz tabliczki kierunkowe z czasami przejścia są niezbędne dla indywidualnego turysty pieszego (poruszającego się bez przewodnika), aby mógł on wcześniej ocenić odległość do punktu docelowego i nie zgubić się na trasie. Przez różne instytucje (Parki, PTTK, wydawnictwa turystyczne i kartograficzne) przyjmowane są różne sposoby obliczania czasu potrzebnego do przejścia, jak również różne bywa podejście do konieczności znakowania tras i odnawiania symboli w terenie. Zadanie będzie polegało na:

  • utworzeniu bazy danych dotyczących czasu przejścia odcinków szlaków Babiogórskiego PN i Pasma Polic wg różnych autorów (w tym wypisanych na drogowskazach – zadanie terenowe);
  • utworzeniu bazy danych dotyczących oznakowania odcinków szlaków Babiogórskiego PN i Pasma Polic z użyciem GPS (zadanie terenowe);
  • utworzeniu modelu sieci wektorowej zawierającej szlaki turystyczne, oraz obliczeniu czasu przejścia przy uwzględnieniu długości i topografii tras (praca kameralna);
  • porównaniu wyników zebranych poprzez kwerendę źródeł z wartościami wymodelowanymi (praca kameralna).

 

Opis projektu 2. – Po śladach II wojny światowej na beskidzkim szlaku

II wojna światowa odcisnęła swoje piętno w gminie Zawoja między innymi w postaci szeregu fortyfikacji polowych, które ludność polska była zmuszona przygotować na rzecz niemieckiego okupanta. Owoce ich trudu pozostają wciąż widoczne na zalesionych stokach Pasma Jałowieckiego, zwłaszcza w modelu terenu wygenerowanym z danych ALS.

Tematyką tą zajmuje się międzyuczelniany (UP, UJ, UW) zespół geografów. Zadaniem będzie dokonanie dodatkowego rekonesansu w ramach badań na wybranym odcinku linii okopów i dokonanie jego kartowania z użyciem GPS. Zostanie wykonana także dokumentacja fotograficzna obiektów. Uczestnicy będą mieli możliwość wejścia do zespołu jako współautorzy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *