Historia

Ryc 1. Plan Pracy SKNG WSP Kraków, 1988 Źródło: Materiały archiwalne
Ryc 1. Plan Pracy SKNG WSP Kraków, 1988
Źródło: Materiały archiwalne

„W czasie, gdy byłem studentem, studia geograficzne trwały 4 lata. Prezesem Koła można było więc być tylko przez jedną kadencję. Moim następcą wybrany został Zbigniew Zioło, późniejszy profesor w Instytucie  Geografii.Pracę w Studenckim Kole Naukowym Geografów uważam za ciekawy wycinek mojego życia. Rozwijała ona umiejętność pracy w zespole, umożliwiała wykazywanie się  inicjatywą i nawiązywanie nowych znajomości”  Stanisław Zając

 

 

Studenckie Koło Naukowe Geografów to ponad 60 lat studenckiej aktywności na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Według artykułu Stanisława Zająca pt. „Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów WSP w Krakowie w pierwszych latach istnienia” opublikowanego na łamach Prac Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie koło naukowe zrzeszające studentów geografii powstało po1956 roku, kiedy rozwiązano Związek Młodzieży Polskiej.  Koło finansowane przez Radę Okręgową Zrzeszenia Studentów Polskich oraz zapomogi socjalne.Działania nowo powstałej grupy skupiały się na organizacji ogólnopolskich seminariów naukowych  oraz nawiązywaniu współpracy ze studentami z innych ośrodków. Działalność statutowa SKNG obejmowała organizowanie licznych wyjazdów terenowych, organizowanie spotkań i prelekcji z pracownikami naukowymi.Na przestrzeni lat działalność SKNG została rozszerzona o organizację konferencji naukowych oraz promocja działalności naukowo-dydaktycznej np. podczas Dni Otwartych UP, Festiwalu Nauki czy Małopolskiej Nocy Naukowców. Członkowie SKNG brali także udział w wielu międzynarodowych projektach oraz przedsięwzięciach, no. Baltic Univercity- Bukowina Summer Camp.

Ryc. 2  Sprawozdanie w wyjazdu, 2003 Źródło: Materiały archiwalne
Ryc. 2 Sprawozdanie w wyjazdu, 2003
Źródło: Materiały archiwalne

 

Wraz z rozwojem nauki, ostatni nurt badawczy nakierowany został w stronę wykorzystania narzędzi GIS (Geographic Information System) w monitoringu i ochronie środowiska, planowaniu i gospodarce przestrzennej oraz tworzenia bazy i modelowania danych.

 

Niezależnie od motywów przystąpienia do SKNG, byli oraz obecni członkowie, potwierdzają, że działalność w studenckim kole pozwala na wykazywanie się inicjatywą, rozwijanie pasji oraz nawiązywanie nowych znajomości ze studentami takich kierunków studiów jak geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja.

Zapraszamy do oglądnięcia galerii zdjęć dokumentującej naszą historię.

 

Na podstawie : Zając, S. (2015). Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów WSP w Krakowie w pierwszych latach istnienia, W:  Kraków: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: Kraków: SKNG UP , http://praceskng.up.krakow.pl/article/view/2164/1918 

Ryc. 3 Pamiątkowy album „Bukowina Summer Camp”, 2003 Źródło: Materiały archiwalne
Ryc. 3 Pamiątkowy album „Bukowina Summer Camp”, 2003
Źródło: Materiały archiwalne
Ryc.4 Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów podczas Krakowskiego Gis Day’a, Źródło: Materiały archiwalne
Ryc.4 Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów podczas Krakowskiego Gis Day’a,
Źródło: Materiały archiwalne