Czasopismo

 

W roku 2012 Zarząd Koła wraz z Opiekunami podjęli decyzję o konsolidacji i koncentracji publikacji członków SKNG UP w jednym czasopiśmie. Zwrócone uwagę, że wartościowe efekty badań, często prowadzone etapowo, rozproszone są po wielu czasopismach co uniemożliwia pełne wykorzystanie i promowanie wyników. Decyzja o założeniu własnego czasopisma została przychylnie przyjęta przez Dyrekcję Instytutu Geografii, która wspierała merytorycznie i finansowo Koło.

Czasopismo znajdowało się na liście B wykazu czasopism naukowych MNiSW (2 pkt) oraz było również indeksowane w wielu bazach, w tym na Copernicus Journals Master List ze znormalizowanym wynikiem  5,39 pkt (za rok 2015).

W 2021 roku Zarząd Koła wraz z Opiekunami podjął decyzję o zawieszeniu działalności publikacyjnej. Członkowie koła skupiają się na publikowaniu wyników swoich badań w innych specjalistycznych czasopismach naukowych.

Zapraszamy na stronę czasopisma, gdzie znajdują się wszystkie archiwalne wydania: http://praceskng.up.krakow.pl/