Publikacje

Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedgagogicznego

 

Vol. 1 (2012)

 

Dolnicki, P., Kroczak R. (2012). Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.),Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 5-8.

Bołoz, G., Jędrasik, M. (2012). Sylwetka turysty odwiedzającego Pieniński Park Narodowy w 2012 roku. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 9-16.

Cebulski,J. (2012). Ekonomiczne konsekwencje ruchów masowych w Szczepanowicach (Pogórze Rożnowskie) na przykładzie osuwiska Tubendza. W: P.Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 17-25.

Ćwiąkała, J. (2012). Charakterystyka ruchu turystycznego na Spitsbergenie w latach 2000-2004. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 26-33.

Ćwiąkała, J., Gil, A. (2012). Monitoring ruchu turystycznego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2012. W: P. Dolnicki, R. Kroczak(red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 34-40.

Duda,R., Goraj, A. (2012). Ocena infrastruktury turystycznej w Pienińskim ParkuNarodowym. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 41-51.

Faron,M., Kochan, A., Liszka, J. (2012). Metodyka pomiaru ruchu turystycznego i badania ankietowego w Pienińskim Parku Narodowym w 2012 roku. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 52-62.

Jucha,W. (2012). Multimedialna mapa cyfrowa jako narzędzie przekazu informacji na stronie internetowej Parku Narodowego. W: P. Dolnicki, R. Kroczak(red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 63-75.

Jucha,W., Pająk, K. (2012). 80 lat Pienińskiego Parku Narodowego; historia badań naukowych SKNG UP nad ruchem turystycznym w Pieninach. W: P.Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 76-91.

Ledniowska, E., Koszek, R. (2012). Chińskie inwestycje na Świecie i w Polsce jako skutek dynamicznego rozwoju gospodarki Państwa Środka. W: P. Dolnicki,R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 92-108.

Mikołajczyk, D. (2012). Upowszechnianie zastosowań technologii geoinformacyjnych na przykładzie Krakowskiego GIS Day 2012. W: P. Dolnicki, R. Kroczak(red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 109-122.

Rak,E., Sęp, B. (2012). Sylwetka turysty w Pienińskim Parku Narodowym (wyniki monitoringu prowadzonego w latach 2007-2009). W: P. Dolnicki, R.Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 123-134.

Świątek,A. (2012). Nauczanie GIS w praktyce na przykładzie warsztatów Letniej Szkoły Geoinformacji Geogorce 2012W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 135-143.

Witkowski, K., Wysmołek, G. (2012). Metody badań terenowych w pracach licencjackich z zakresu geografii fizycznej. W: P. Dolnicki, R. Kroczak (red.), Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,vol. 1Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 144-159.

 

 

Pozostałe publikacje

Cebulski, J. (2012). Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania aktywności osuwisk w rejonie Szczepanowic i Dąbrówki Szczepanowskiej. Interdyscyplinarność – domena młodych naukowców. Materiały pokonferencykne, Kielce.

Jucha,W., Opałka, M., Wilk-Juraszek, A. (2012). Wykorzystanie narzędzi geoinformacyjnych w celu oceny szkód będących skutkiem introdukcji bobra na przykładzie rzeki KoszarawyMateriały konferencyjne 37. Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów, Wrocław-Lewin Kłodzki.