XXIV SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE PT. ,,KRAJOBRAZY MIEJSKIE – PRZESTRZENIE METROPOLITALNE

W dniach 5-6 kwietnia 2019 roku członkowie SKNG UP w składzie Paulina Czarnota, Maria Kalwińska, Justyna Karaś, Weronika Sikorska, Dorota Godzik i Wojciech Brzyski mieli okazję uczestniczyć w XXIV Seminarium Krajobrazowym pt. ,,Krajobrazy miejskie – przestrzenie metropolitalne„.

Konferencja podzielona była na część referatową oraz sesje terenowe. Część referatowa odbywała się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu natomiast dwie sesje terenowe na terenie miast zlokalizowanych w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Seminarium poświęcone było identyfikacji, typologii i ocenie krajobrazów miejskich i podmiejskich. Podejmowano również tematykę sposobów, metod i narzędzi pomiaru przekształceń oraz oceny kierunków przemian krajobrazowych w obszarach miejskich i strefie podmiejskiej. Istotnym celem Konferencji była ocena kształtowania przestrzeni metropolitalnych i przebiegu procesów urbanizacji.

Po zakończeniu sesji referatowych odbywały się sesje terenowe. W pierwszy dzień był to spacer po Katowicach, podczas którego poruszano problematykę struktury, morfologii i funkcji krajobrazu „rdzenia” Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej oraz zróżnicowanie krajobrazu wielkomiejskiego Katowic. Drugi dzień konferencji był szczególnie istotny dla naszych członków. Troje z nich: Maria Kalwińska, Weronika Sikorska oraz Wojciech Brzyski wraz ze wsparciem dra Tomasza Padło, wygłosiło referat pt. „Wojna i pokój w mieście podzielonym. Analiza przestrzeni symbolicznych Nikozji”. Referat ten był wynikiem badań terenowych prowadzonych w styczniu bieżącego roku na Cyprze przez członków SKNG UP z naukowym wsparciem dr Tomasza Padło, dr Pawła Strusia oraz mgr Agnieszki Gil. Druga sesja terenowa odbywała się na terenie Gliwic, gdzie podęto problematykę zróżnicowania krajobrazowego, zjawiska eksurbanizacji i suburbanizacji, rozwoju krajobrazów mozaikowych, zróżnicowania typologicznego i przestrzennego zabudowy nierolniczej na terenach rolniczych reliktowo zachowanych krajobrazów wiejskich.

XXIV Seminarium Krajobrazowe było niezwykle ciekawym doświadczeniem dla naszych Członków. Było również znakomitą okazją do poznania autorytetów w dziedzinie krajobrazów miejskich oraz poszerzenia wiedzy na ten temat.

 

Dorota Godzik, 
Członek SKNG UP

     

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *