SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA ZA ROK 2018

 DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOGRAFÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE   Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie swoją historię pisze nieprzerwanie od blisko 70-ciu lat. Koło działa prężnie na wielu płaszczyznach m.in. naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. Zrzesza studentów Instytutu Geografii, którzy nie …