SKNG zdobywa Wiedeń

W dniach 11-15.12.2019 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego wzięli udział w badaniach naukowych w Wiedniu, w ramach projektu Krajobraz Wiednia w czasie i przestrzeni. Udział w tym przedsięwzięciu wzięła piątka studentów: Weronika Sikorska, Barbara Czerwińska, Aleksandra Kędzior, Agnieszka Obermajer oraz Jakub Pałucki. Koordynatorami wyjazdu byli dr Karol Witkowski, mgr inż. Szymon Kowalik oraz dr Karolina Smętkiewicz

Projekt zakładał zrealizowanie przez studentów, z udziałem opiekunów naukowych, badań w przestrzeni miejskiej Wiednia. Pozyskane wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania przez studentów, biorących udział w projekcie, własnych prac dyplomowych oraz artykułów lub wystąpień konferencyjnych. Projekt ma również na celu wypracowanie formuły rozszerzenia badań na inne miasta europejskie, co umożliwi prowadzenie studiów porównawczych a w konsekwencji publikowanie artykułów naukowych w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym.

Tematem przewodnim były poloniki w Wiedniu, znajdujące się w centrum miasta – Innere Stadt. Przed przyjazdem przygotowano mapę wiedeńskich poloników oraz opracowano wybrane artykuły opisujące pomniki i inne obiekty związane z polakami działającymi w Wiedniu. Na miejscu pozyskano way pointy, określono budulec obiektu (tablic pamiątkowych, pomników, budynków) oraz wykonano fotografie, zbadano otoczenie oraz określono miejsce obiektu w krajobrazie.

W ramach drugiego tematu badawczego przeanalizowano kompozycję panoramy widokowej z Kahlenbergu. Z tarasu widokowego wskazano i opisano wyróżniki oraz dominanty krajobrazu. Elementy te zaznaczono na dokładnych fotografiach.

Zebrane materiały będą użyte do napisania artykułu naukowego w polskojęzycznym czasopiśmie oraz zaprezentowane na konferencji studenckiej. Oprócz tego jedna z uczestniczek posłuży się materiałami do napisania pracy dyplomowej. A sam projekt posłuży do wstępu do szerokich badań w innych miastach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *