Geograficzne manewry SKNG UP – Podhale i Orawa

Rok 2021 rozpoczął się dla naszego koła naukowego niemałym sukcesem. Projekt naukowy „Geograficzne manewry SKNG UP – Podhale i Orawa” został ukończony!

Pomysłodawcami projektu byli ówcześni opiekunowie SKNG, dr Daniel Okupny oraz dr Witold Jucha. Zakładał on zorganizowanie wyjazdu naukowego dla Członków SKNG UP w listopadzie 2018 roku, podczas którego zostaną zrealizowane cele takie jak zwiedzanie i zbadanie dwóch torfowisk orawsko-podhalańskich udostępnionych turystycznie, zwiedzanie nowopowstałego Muzeum Torfu w Chochołowie, wykonanie bazy danych dotyczących charakteru krawędzi kopuły torfowiskowej i charakterystyki jej roślinności na wybranym torfowisku z użyciem lokalizatorów GPS i próbnika torfowego oraz dokumentacja fotograficzna wyjazdu, badanych obiektów itp.

 

W badaniu brało czynny udział łącznie 11 osób. W ramach koła uczestniczyło dziewięć osób: Kinga Bargieł, Barbara Bugajska, Piotr Cybul, Paulina Czarnota, Dorota Godzik, Maria Kalwińska, Justyna Karaś, Paulina Mareczka, Konrad Rapciak. Opiekunami projektu byli dr Daniel Okupny oraz dr Witold Jucha.

 

W trakcie wyjazdu udało się przygotować bazy danych dotyczących rozmieszczenia przestrzennego zasięgu kopuły torfowiskowej i charakteru krawędzi torfowisko-potorfie, przystanków na dwóch ścieżkach dydaktycznych poprowadzonych przez torfowiska w postaci wypełnionych kart bonitacyjnych oraz bazy fotografii panoramicznych i fotografii krajobrazowych na obu ścieżkach udostępnionych turystycznie. Terenem badań było torfowisko w Ludźmierzu k. Nowego Targu oraz ścieżki „Bór na Czerwonem”  i „Torfowisko Baligówka”.

 

Efektem projektu jest publikacja trzech artykułów naukowych, jednej publikacji oraz pięć wystąpień na konferencjach. Oprócz tego, z czego bardzo się cieszymy, udało nam się nawiązać współpracę z Muzeum Torfu w Chochołowie.

 

Publikacja wyników – referaty i postery:

  • Mareczka P., Jucha W., Okupny D., Torfowisko wysokie w Ludźmierzu koło Nowego Targu – stan i rozwój skarpy oraz roślinności w strefie krawędziowej kopuły, referat, sesja naukowa w ramach Światowego dnia mokradeł 2019, Kraków, 5.02.2019.
  • Jucha W., Karaś J., Mareczka P., Okupny D., Sadowski R., Jak przekazywać wiedzę o torfowiskach? Przykłady z Podhala, poster, X Sesja Paleolimnologiczna, Białystok, 18-19.03.2019. Poster nagrodzony – nagroda dla młodego naukowca: J. Karaś. Poster powstał we współpracy z pracownikiem Muzeum Torfu w Chochołowie.
  • Jucha W., Mareczka P., Okupny D., Eksploatacja torfu w Ludźmierzu koło Nowego Targu na torfowisku wysokim i jej wpływ na kondycję roślinności w świetle wskaźników teledeekcyjnych, poster, X Sesja Paleolimnologiczna, Białystok, 18-19.03.2019. Poster nagrodzony – nagroda dla młodego naukowca: P. Mareczka.
  • Mareczka P., Karaś J., Jucha W., Okupny D., Sadowski R., Torfowiska na Orawie i Podhalu – potencjał dydaktyczny dla nauczania geografii, referat, Konferencja dydaktyczna Edukacja Geograficzna w reformowanej szkole: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?. Kraków, 8-9.06.2019. Referat powstał we współpracy z pracownikiem Muzeum Torfu w Chochołowie.
  • Jucha W., Mareczka P., Detekcja krawędzi kopuły i kondycji roślinności torfowiska wysokiego w Ludźmierzu koło Nowego Targu z użyciem danych i wskaźników teledetekcyjnych, referat, VIII Ogólnopolska konferencja naukowa GIS w nauce, Wrocław, 10-11.06.2019. Referat nagrodzony – III miejsce w konkursie referatowym dla młodych badaczy.

Oprócz poniżej wymienionych, powstał także krótki tekst do czasopisma uczelnianego Commentarii Academici pt. „Po co nam te mokradła”. W czasopiśmie „Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów” zostały opublikowane w 2018 roku dwa teksty: artykuł naukowy na podstawie dokumentacji fotograficznej przygotowanej w czasie wyjazdu oraz sprawozdanie w ramach Kroniki SKNG UP. Opracowanie danych o ścieżkach dydaktycznych zostało opublikowane w 2020 roku w czasopiśmie Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensins, Studia Geographica 14. Wyniki dotyczące badania krawędzi kopuły zostały opublikowane w 2020 roku w języku angielskim w czasopiśmie międzynarodowym Mires and Peat.

  • Jucha W., Karaś J., Mareczka P., Okupny D., 2018, Widoki i punkty widokowe – wykorzystanie w turystyce edukacyjnej na torfowiskach. Przykłady z obiektów dydaktycznych na Orawie i Podhalu, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, t.7, 83-107.
  • Mareczka P., Jucha W., 2018, Sprawozdanie z manewrów SKNG UP na Orawie i Podhalu ‚2018, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, t.7, 108-118.
  • Jucha W., Karaś J., Mareczka P., Okupny D., 2020, Mokradła i torfowiska jako temat zajęć terenowych w edukacji geograficznej, Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, t. 14, 203-221. DOI: 10.24917/20845456.14.14
  • Jucha W., Mareczka P., Okupny D., 2020, Using remote sensing materials to assess the effects of peat extraction on the morphology and vegetation cover of a raised bog (Ludźmierz near Nowy Targ, Southern Poland), Mires and Peat, vol. 26, art. 28, 1-19. DOI: 10.19189/MaP.2019.OMB.StA.1835

Zgodnie z punktacją MNiSW z lat 2019- podane publikacje w czasopismach miały odpowiednio wartość 5 (Prace SKNG UP, w roku 2018 – 2 pkt.), 20 (Annales UP) i 40 punktów (Mires and Peat) – łącznie 65 (62).
Ostatnie dwa lata były dla nas wyjątkowym, ale też obfitym czasem. Cieszymy się z ukończenia danego projektu, ale też z zapałem planujemy kolejne wyjazdy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *